Yrkeskompentens

-bevis, YKB

Nyhet som kommer våren 2023


Under våren 2023 kommer vi att lansera vårt utbildningsprogram för yrkeskompetensbevis, det vi kallar YKB, som alla yrkesförare måste ha.


Vi kommer att erbjuda den kortare grundutbildningen och framförallt den löpande fortbildningen på 35 timmar var femte år. 


Finns det redan nu intresse att ta del av mer information så är det bara att kontakta oss. Annars kommer det löpande uppdateringar på hemsidan och på våra sociala medier.