Priser

Aktuell prislista


Utdrag från aktuell prislista för en  Trafikansvarig konsult (Godstrafik):


Grundavgift vid avtalsskrivande 2000:-


Konsultarvode <3 fordon     3600:-/mån

Konsultarvode 4-6 fordon    6000:-/mån

Konsultarvode 7-9 fordon    8400:-/mån

Konsultarvode 10<fordon    begär offert
 

Alla priser exklusive moms. Villkor gäller. Uppdaterade 2022-01-15